ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA

Záznam slavnostního zahájení kongresu 20. 6. 2020

www.mkz2020praha.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA Z VIDEOKONGRESU


Pozvánka k mimořádnému duchovnímu působení

Přilaďte se pro své posílení na BIOVID TV každý den od 21:00 hodin po celou dobu této výjimečné situace až do odvolání.

Při riziku infekce velmi záleží na naší imunitě, ale také vitalitě našeho těla. Tímto působením - žehnáním přenáší působící toto posílení, proto je velmi důležité, aby napojení obou stran bylo co nejlepší. Proto nemyslete v této chvíli na cokoli vnějšího, ani na své nemoci, ale snažte se v představě svou podstatou, svým "jsem" splynout s působícím. Své místo zde může mít i myšlenka na Boha. Toto je konáno jako duchovní služba v rámci Společenství Josefa Zezulky.

Mohu-li, mám na Vás prosbu. Informujte prosím své přátele a známé o této možnosti tak, aby mohla pomoci co nejvíce potřebným. Děkuji, Tomáš Pfeiffer


Tisková zpráva: Vznik Ústavu pro nemedicínské terapie, z.ú.


 V České republice dosud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů CAM (komplementární a alternativní medicíny) jako celku, tedy oborů nemedicínských terapií.
Nově vzniklý Ústav pro nemedicínské terapie si klade za cíl mimo jiné tuto mezeru zaplnit. Bude sloužit bez rozdílu všem oborům CAM.

Jednou z nejbližších aktivit Ústavu bude spolupořadatelství celoevropské akce s názvem MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA, který bude konán pod záštitou hlavního města Prahy.
Jeho hlavním cílem je vytvořit celoevropskou platformu PLATFORMA 2020 PRAHA jako jednotný informační prostor pro komunikaci nejenom napříč obory CAM.