ZPĚT

Spolupráce medicíny a TCIM v klinické praxi

Jak bylo řečeno, poptávka po alternativních léčebných metodách ve vyspělých státech stále narůstá. Na tuto postupnou proměnu požadavků ze strany pacientů, resp. klientů, přirozeně reagují také zdravotnická pracoviště – praktičtí lékaři i nemocnice. Vize efektivní spolupráce konvenční a alternativní medicíny dávno není pouze utopií. Již od 90. let 20. století jsou rozvíjeny projekty integrace obou přístupů v praxi – vznikl také nový pojem „integrativní medicína“ nebo „integrovaná zdravotní péče“ a tato koncepce si získává stále více zastánců z řad lékařů, ale i studentů medicíny.

Ze západního světa podnikly významné kroky směrem k integraci především Spojené státy – centra integrativní medicíny jsou zakládána dokonce i při renomovaných univerzitách, jako jsou Harvard, Yale, Stanford apod. V Evropě je průkopníkem tohoto přístupu Velká Británie – některá z center pro integrativní medicínu mají velmi dlouhou tradici a jsou součástí národního systému nemocnic, např. Královská londýnská nemocnice pro integrovanou medicínu. Těmi jsou následně inspirovány podobné projekty i v dalších evropských zemích, např. v Itálii.

Postupně také roste počet nemocnic, které na základě poptávky ze strany svých klientů zařazují některé alternativní terapie do své nabídky, včetně energetických terapií, jako jsou reiki nebo léčivý dotek.

Na následujících stránkách přinášíme výběr dostupných informací o stavu praktické integrace konvenční medicíny a TCIM v jednotlivých zemích.

V kapitole Doporučené odkazy na str. 235 můžete nalézt přehled konkrétních nemocnic a zdravotních center zejména v Evropě, kde je používána TCIM (včetně energetických terapií) i s odkazy na ně.

Průzkum poskytování CAM v nemocnicích v USA

Integrovaná medicína v nemocnicích v USA

„Léčebný dotek“ v nemocnicích v USA

Reiki v nemocnicích v USA

Energetická terapie reiki je v USA považována za akceptovatelnou formou ošetřovatelské péče

Energetické terapie v nemocnicích v USA v roce 2005

Průzkum ve Filadelfii: pozitivní účinky TCIM při péči o onkologické pacienty

Evropa: Integrativní onkologie v EU

Velká Británie: Dlouhodobá spolupráce TCIM a konvenční medicíny

Královská londýnská nemocnice pro integrovanou medicínu

Francie: TCIM v pařížských nemocnicích

Itálie: Integrace TCIM do zdravotní péče

Zkušenosti se začleňováním TCIM do zdravotnického systému v Toskánsku v Itálii


Norsko: Využití TCIM v norských nemocnicích