ZPĚT

Kresba Leonarda da Vinci s názvem "Vitruviánský muž"
přibližně z roku 1490 znázorňující proporce lidského těla.
 Vyjadřuje  harmonickou krásu člověka i světa.
Je symbolem humanismu, rozumu, novověkého člověka...

KONTAKT

Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú.
Soukenická 21
110 00 Praha 1

e-mail: info@upnt.cz
www.upnt.cz

tel.: 721 150 871, 732 963 808