ZPĚT

Vznik Ústavu pro nemedicínské terapie, z.ú.

Tisková zpráva

V České republice dosud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů CAM (komplementární a alternativní medicíny) jako celku, tedy oborů nemedicínských terapií.
Nově vzniklý Ústav pro nemedicínské terapie (dále jen Ústav) si klade za cíl mimo jiné tuto mezeru zaplnit: https://www.upnt.cz/cs/o-nas.
Bude sloužit bez rozdílu všem oborům CAM. Na jeho stránkách již nyní najdete mnoho relevantních ověřených informací z této oblasti.
Práce Ústavu bude také směřovat k lepší komunikaci s medicínou, založenou na důkazech (EBM – Evidence-based Medicine), s cílem zvýšit informovanost všech zúčastněných stran. Například tak, aby lékař, který se u svých pacientů v praxi setká s obory CAM, měl možnost získat adekvátní informace. Tak, jak je dnes běžné v zahraničí, kde jsou obory CAM přednášeny i na některých univerzitách. Informace najdete zejména v sekci:
CAM na vysokých školách: https://www.upnt.cz/cs/cam-na-vysokych-skolach
CAM v klinické praxi: https://www.upnt.cz/cs/cam-v-klinicke-praxi.

Jednou z nejbližších aktivit ústavu bude spolupořadatelství celoevropské akce s názvem KONGRES CAM 2020 PRAHA, který bude konán pod záštitou hlavního města Prahy. Jeho hlavním cílem je vytvořit celoevropskou platformu CAM 2020 Praha jako jednotný informační prostor pro komunikaci nejenom napříč obory CAM. Akce je předjednána s významnou částí evropských svazů, například:
– EUAA (Evropská asociace pro ájurvédu)
– ANME (Asociace pro přírodní medicínu v Evropě)
– Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.
O možné podpoře WHO bylo jednáno v Ženevě. Věc je zatím v jednání.
Tisková konference k tomuto tématu je plánována na konec ledna nebo začátek února.

Kontakt:
Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú.
Soukenická 21, 110 00 Praha 1
e-mail: info@upnt.cz, tel.: 721 150 871, 732 963 808
www.upnt.cz